Whitney Sledz • Media Director • whitney@thevinecc.tv